Schody i pochylnie – przepisy, informacje i normy

Zamawiając firmę, która zajmuje się wykonaniem schodów oraz pochylni, na pewno nie możemy całkowicie narzucać jej swojej wizji. Oczywiście współczesna architektura obejmuje coraz śmielsze rozwiązania. Jednak takie elementy infrastruktury architektonicznej, musi spełniać określone warunki techniczne. Są one stawiane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Każdy budynek użytku publicznego, powinien mieć w swojej konstrukcji schody stałe, a także jeżeli zachodzi taka potrzeba, również pochylnie. Oba elementy muszą spełniać wszystkie wymagania postawione w Rozporządzeniu. Jeżeli nawet w określonym budynku zainstalowano ruchome schody, bądź też ruchomą pochylnię, to i tak w planie powinny znaleźć się również schody i pochylnie stałe.

Rozporządzenie w sprawie schodów

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, znajdziemy przede wszystkim takie informacje, jak ilość stopni schodów przypadająca w określonym budynku, a także ile może wynieść maksymalna wysokość każdego stopnia. Wśród parametrów, które należy koniecznie przestrzegać znajduje się także minimalna szerokość użytkowa biegu, a także spocznika.

Takie informacje różnią się w zależności od tego, z jakim budynkiem mamy do czynienia. Inne parametry są wskazane w przypadku budynków mieszkalnych, w tym domów jednorodzinnych, a inne dla budynków użytkowych. Osobno rozpatrywane są między innymi żłobki i przedszkola, a także budynki opieki zdrowotnej. Każdy budynek posiada zupełnie inne parametry techniczne, które należy przestrzegać.

Schody kręcone

Schody kręcone..

Rodzaje schodów

Rozporządzenia techniczne są również zbiorem przepisów, które narzucają nie tylko sposób projektowania schodów względem charakteru budynku. Istotny jest także rodzaj schodów, jaki ma się znaleźć w konkretnym budynku. Na przykład w budynkach opieki zdrowotnej, montowanie schodów zabiegowych oraz wachlarzowych, z których mieliby korzystać pacjenci, jest surowo zabronione.

Istotne jest także zachowanie odpowiedniej szerokości schodów w przypadku poszczególnych typów schodów. Zatem mowa jest o minimalnej szerokości wynoszącej 0,25 m, w przypadku schodów wachlarzowych. Natomiast w przypadku montowania schodów zabiegowych i kręconych, należy zachować maksymalną szerokość wynoszącą 0,4 m, od balustrady wewnętrznej.

Rozporządzenie w sprawie pochylni

Tak jak w przypadku schodów, również istnieją przepisy regulujące parametry techniczne montowanych pochylni. Przepisy zwracają szczególną uwagę na kąt nachylenia pochylni, który jest uzależniony od kilku czynników. Mowa jest o długości pochylni, a także tego, czy znajduje się ona na zewnątrz, czy pod dachem lub wewnątrz budynku.

Parametry techniczne uwzględniają także szerokość pochylni, która powinna być nie mniejsza, niż 1,2 metra. Natomiast krawężniki powinny osiągać wysokość co najmniej 7 centymetrów, wraz z poręczami znajdującymi się po obu stronach. Oczywiście pochylnie są przeznaczone zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i również innych użytkowników, w tym szczególnie dla osób z małymi dziećmi.

Sens Rozporządzenia

Gdyby nie byłoby obowiązkowych przepisów regulujących dokładną formę oraz parametry techniczne schodów i pochylni, moglibyśmy zetknąć się z wieloma utrudnieniami. Schody oraz pochylnie muszą być skonstruowane w taki sposób, by poruszanie się po nich było w pełni bezpieczne i nie stanowiło żadnych przeszkód dla wszystkich użytkowników danego budynku.

Należy również zauważyć, iż większość parametrów dotyczy konkretnych budynków, z których korzystają określone grupy użytkowników. Mowa jest między innymi o dopasowaniu schodów lub pochylni do osób schorowanych oraz starszych, które są najczęstszymi bywalcami ośrodków opieki zdrowia, czy też do dzieci, w takich miejscach jak szkoły, żłobki oraz przedszkola.

Pochylnie Fronton

Decydując się na zamówienie pochylni z firmy Fronton, Klienci zyskują gwarancję, że zostały one zaprojektowane, a także wykonane według przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Dzięki temu są w pełni bezpieczne, wygodne, a także ułatwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym, czy też matkom z małymi dziećmi w wózkach.

Powiązane wpisy tematyczne

Zostaw komentarz